Oferta Firmy

 

Odprawy celne w imporcie (przywóz).

Odprawy celne w eksporcie (wywóz).

Odprawy celne w imporcie w procedurze 4200 - import z kraju trzeciego z bezpośrednią dostawą wewnątrzwspólnotową – ze zwolnieniem z podatku VAT.

Zabezpieczanie należności celno-podatkowych w imporcie.

 

Published on